Coneix l'aula idees

Projecte Reinvent the Classroom

Els processos d’ensenyament i aprenentatge en el món de l’educació requereixen propostes didàctiques i metodològiques adaptades a la societat actual.

L’Aula Idees esdevé un espai on la tecnologia està integrada per donar resposta a les diferents activitats d’aprenentatge i els usuaris utilitzaran recursos TAC i interactuaran amb ells en el marc de diferents sistemes d’aprenentatge i estratègies pedagògiques que donin suport al diàleg dels usuaris sobre temes rellevants, a la reflexió, a la innovació, a l’autoformació i la formació permanent i continua, i a l’autoorganització.

Un dels principals trets de l’espai és la flexibilitat d’organitzar diferents estructures d’aula amb el mobiliari i d’aquesta manera adaptar l’aula a diferents metodologies de treball, implementant la interdisciplinarietat, el treball cooperatiu, la interacció de grup i la social adequades a les noves maneres d’aprendre.

Projecte Reinvent de Classrroom

Per què tenir una aula RTC?

L’objectiu del projecte és desenvolupar les habilitats i competències del segle XXI, atorgant als usuaris de l’aula l’accés a la tecnologia amb la finalitat de desenvolupar el coneixement global.
Coneix l'aula

Com és una aula RTC?

Personalitzada

Una aula dedicada als usuaris per facilitar la investigació, l’experimentació i el descobriment i per enriquir el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Oberta

Una aula sense obstacles, àmplia, i amb diferents espais. En aquesta aula els límits els marca l’usuari, ja que, gràcies a la tecnologia, poden adquirir-se els coneixements des de qualsevol lloc de l’aula.

Polivalent

Model d’aula multifuncional, adaptada a les necessitats de cada usuari i a les diferents situacions d’aprenentatge, amb elements mòbils.

Flexible

Llibertat i autonomia en l’aprenentatge dels usuaris d’acord amb les seves necessitats i interessos personals gràcies a la gran varietat d’espais i la seva distribució dels elements.

Tecnològica

Dispositius per a tots els usuaris, dinamitzant l’aprenentatge i establint la figura del professorat com a guia per als usuaris.

Creativa

Cada usuari és capaç d’implementar tot el seu potencial creatiu en formats diferents, prioritzant la manipulació i l’expressió artística per fomentar el pensament creatiu.
Espais

Aula idees del campus Terres de l'Ebre
Universitat Rovira i Virgili

Zona Thinking

Convida a la reflexió, és obert, flexible i inspirador

Zona Design

espai organitzat i lliure per crear

Zona Maker

Espai dinàmic i equipat amb les últimes tecnologies

Zona Stage

Zona per per exposar els projectes realitzats
Proposta d'activitats

Les propostes d’utilització de l'aula idees

Activitats per professorat i alumnat

Espai on professorat i alumnat dels graus d’Educació Infantil i Primària del CTE realitzaran activitats d’ensenyament i aprenentatge. Dissenyaran i practicaran activitats d’innovació educativa.
  • Grau: Educació Infantil
  • Grau: Educació Primària

Activitats per centres educatius

Disseny de projectes educatius adreçats als centres educatius de la demarcació. S’oferiran seqüències didàctiques i projectes generats per l’alumnat del CTE a les diferents assignatures dels graus.
  • Grau: Educació Infantil
  • Grau: Educació Primària

Convenis amb professorat en actiu

Proposar als Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre establir un conveni de col·laboració amb la finalitat d’utilitzar l’Aula Idees per al disseny activitats.
  • Adreçat: professorat dels centres educatius

Activitats ICE de la URV

Oferir a l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV la possibilitat d’utilitzar l’aula en activitats de formació de professorat universitari i no universitari.
  • Adreçat: Institut Ciències de l'Educació

Convenis amb institucions

Incentivar convenis de col·laboració amb institucions i entitats públiques i privades de la demarcació per oferir l’Aula Idees i/o els serveis de l’alumnat dels graus d’Educació.
  • Adreçat: Institucions publiques i privades

Convenis amb altres universitats

Establir convenis de col·laboració nacionals i internacionals amb altres universitats fent ofertes d’activitats que es puguin dur a terme a l’Aula Idees del CTE.
  • Adreçat: altres universitats nacionals o internacionals

Contacta amb nosaltres

T'agradaria conèixer l'aula idees del campus Terres de l'Ebre

Universitat Rovira I Virgili